Kara Miller
Algebra 1


November 16-November 20

November 16- Chapter 4.8 Functions 

                  Homework: Worksheet 4.9

November 17- 4.8.2 Vertical Lines 

                 Homework: Worksheet 4.10 

November 18- Review for Test Thursday and Friday 

               Homework: Test Review 1 

November 19- Test Chapter 4 Part 1 

              Homework: Test Review 2 

November 20- Test Chapter 4 Part 2


August 31-September 4

August 31- 2.2 Notes

                Homework: Worksheet 2.2

9-1-15: Chapter 2 Review 1 Worksheet

9-2-15: Math Race Chapter 2-4

9-3-15: Chapter 2 Worksheet 3 Review

9-4-15: Quiz 1

 


Week of August 17-21

August 17- Notes 1.5

Homework: Basic Word Phrases 2 

August 18- Notes 1.6

Homework: Worksheet 1.5

August 19- Review For Quiz

August 20 - Review for Quiz

August 21- Quiz 1-2